y-tolein.pl niemiecki online

Archive for the 'Bez kategorii' Category

O szkoleniach słów kilka

Najogólniej szkolenia można podzielić na dwa rodzaje – miękkie i twarde. Szkolenia miękkie dotyczą rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz intrapersonalnych. Chodzi tu o kontakty z innymi ludźmi, obsługę klienta, pozyskiwanie nowych klientów, komunikację, sprzedaż produktów, organizację pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, a także o umiejętności radzenia sobie ze stresem, wyznaczania sobie celów zawodowych i dążenia do ich […]