O szkoleniach słów kilka

Najogólniej szkolenia można podzielić na dwa rodzaje – miękkie i twarde. Szkolenia miękkie dotyczą rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz intrapersonalnych. Chodzi tu o kontakty z innymi ludźmi, obsługę klienta, pozyskiwanie nowych klientów, komunikację, sprzedaż produktów, organizację pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, a także o umiejętności radzenia sobie ze stresem, wyznaczania sobie celów zawodowych i dążenia do ich realizacji, skutecznego motywowania samego siebie oraz o sposoby na relaks i odpoczynek od pracy. Ogólnie rzecz biorąc szkolenia miękkie mają związek z pracą z ludźmi, zasobami ludzkimi oraz dotyczą konkretnie osoby pracownika. W odróżnieniu od tych, szkolenia twarde dotyczą umiejętności typowo technicznych. Są to na przykład obsługa systemów informatycznych, prowadzenie księgowości, zarządzanie funduszami europejskimi, doradztwo prawne i tym podobne. Oba rodzaje szkoleń są bardzo ważne dla pracowników, a co za tym idzie, dla naszego przedsiębiorstwa. Bez wiedzy merytorycznej naszych pracowników nie moglibyśmy przecież w żaden sposób prowadzić działalności.